Kifoz — iskrivleniye pozvonochnogo stolba

Кифоз - искривление позвоночного столба

Кифоз — искривление позвоночного столба

Ссылка на основную публикацию